onsdag 29 oktober 2008

Jag spinner tråd.... var dag

Jag spinner en tråd
en tråd till min väv.

Varje dag en ny tråd och varje natt en drömtråd.

Hur vill jag att min tråd ska bli?
Stark, ljus, glad, tunn, skör, mörk?

Varje dag har jag möjlighet att välja hur min tråd ska bli.
Valet är mitt...och idag spinner jag glädjens tråd.